Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

COVID 19

Pandemia koronawirusa (COVID-19)

KOMUNIKAT

w sprawie obowiązku noszenia maseczek od 2.09.2020

Rozp. RM z  dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów  i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - Dz. U.  poz.1356, 1393, 1425 i 1484 oraz ost. zm. poz. 1505

To zmiana opublikowana wczoraj i obowiązuje od dzisiaj 2 września 2020

  • 24. 1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego, o którym mowa w art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568, 695 i 1087), ust i nosa:

2) w miejscach ogólnodostępnych, w tym:

  1. c) w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej. handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,

Procedury

 

              

                    Procedury  funkcjonowania   Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie w czasie

epidemii na podstawie wytycznych MEN, MZ i GIS od 1 września 2020 r.

Na podstawie:

       Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1389)

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. poz. 1386)
  • Wytycznych MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 r.
  • RM z  dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - Dz. U.  poz.1356, 1393, 1425 i 1484 oraz ost. zm. poz. 1505

 

Czytaj więcej: Procedury

Odwiedza nas 93 gości oraz 0 użytkowników.