ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie

telefon:(94) 342-28-92 mail: szkola@zsbonin.anv.pl

Artykuły

Młodzi Profesjonalni

informacyjno

logoml
Od 1 stycznia 2012 roku w ramach priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionach, działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego  w Naszej szkole realizowany jest projekt pn. „ MŁODZI-PROFESJONALNI” .

 

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

UCZESTNICY PROJEKTU

PERSONEL PROJEKTU „ MŁODZI-PROFESJONALNI”

ZADANIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU „ MŁODZI-PROFESJONALNI”.

DOKUMENTY