ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie

telefon:(94) 342-28-92 mail: szkola@zsbonin.pl

Rozkład dnia

ROZKŁAD DNIA


6.30 pobudka 

6.30-7.00 toaleta poranna 

7.00 śniadanie 

7.10-15.05 zajęcia w szkole 

13.00-15.00 obiad 

15.00-16.00 czas wolny 

16.30-18.15 nauka własna 

18.15-19.00 kolacja 

19.00-20.30 zajęcia w grupach lub indywidualne 

20.30-21.00 toaleta wieczorna klasy I 

21.00-21.30 toaleta wieczorna klasy starsze 
22.00 - 6.30 cisza nocna