Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Regulamin nauki własnej

REGULAMIN NAUKI WŁASNEJ WYCHOWANKA INTERNATU

ZSCKR W BONINIE

 

Nauka własna to czas obowiązkowo przeznaczony
na indywidualną naukę – dotyczy ona wszystkich wychowanków. Trwa ona od godziny 16.30 do 18.15

 

 1. Obecność w internacie w czasie nauki własnej jest obowiązkowa. Sporządza się raport nieobecności na nauce własnej.

 2. Wychowanek jest zobowiązany przebywać podczas nauki własnej
  w swoim pokoju lub za zgodą wychowawcy, w pokoju nauki.

 3. Wychowanek ma prawo do korzystania z pomocy koleżeńskiej
  w nauce w porozumieniu z wychowawcą.

 4. W czasie nauki własnej obowiązuje bezwzględna cisza oraz zakaz przemieszczania się pomiędzy pokojami.

 5. W czasie nauki własnej korzystanie z pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych itp. Dozwolone jest
  za zgodą wychowawcy.

 6. Wychowanek ma prawo korzystać z zajęć pozalekcyjnych lub innych zajęć dodatkowych, odbywających się na terenie szkoły lub poza nią w czasie nauki własnej. W takim przypadku zobowiązany jest dostarczyć harmonogram zajęć potwierdzony przez osobę prowadzącą.

 7. O ile zachodzi rzeczywista potrzeba uczenia się po czasie przeznaczonym na naukę własną (a czas ten został przez wychowanka, należycie wykorzystany)można, za zgodą wychowawcy, uczyć się dodatkowo w czasie ciszy nocnej.

 8. Osoby, które nie mają problemów w nauce i mają wzorową frekwencję, mogą sporadycznie być zwolnione z nauki własnej przez kierownika internatu lub wychowawcę.

 9. Na koniec każdego semestru dokonuje się spisów ocen i frekwencji, na podstawie dzienników lekcyjnych.

 10. Na bieżąco prowadzone są wywiady z wychowawcami klas
  i nauczycielami uczącymi wychowanków.

Odwiedza nas 215 gości oraz 0 użytkowników.