ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie

telefon:(94) 342-28-92 mail: szkola@zsbonin.pl

Współpraca z zagranicą

Młodzi PROFESJONALNI II

Od 1 stycznia 2013r w naszej szkole realizowany jest drugi projekt „Młodzi Profesjonalni 2” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Głównym celem projektu jest adaptacyjność naszej młodzieży do zatrudnienia na regionalnym rynku pracy poprzez poprawę skuteczności edukacji zawodowej w naszej placówce. Młodzież będzie zdobywała dodatkowe umiejętności zawodowe poprzez udział w kursach i szkoleniach. Zdobyte przez nich umiejętności zwiększają ich szansę zatrudnienie.

Dzięki środkom przeznaczonych na zakup pomocy dydaktycznych oraz wyposażenia pracowni weterynarii i fizjologii zwierząt, podniesie się atrakcyjność oferty edukacyjnej i jakość kształcenia w naszej szkole.

logo2profesjonalni

Grupę docelowa projektu stanowi 150 uczniów kształcących się w Zespole Szkół CKR im. Wincentego Witosa w Boninie.

Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2013r do 31 grudnia 2014r. .

W ramach projektu „Młodzi Profesjonalni 2” realizowane będą następujące zadania:

 1. 1.„ W ogrodzie ZEN” – warsztaty z zakresu projektowania.
 2. 2.„ „ Kraina kwitnącej wiśni” – warsztaty z zakładania ogrodu japońskiego.
 3. 3.„U boku mistrza” –warsztaty kulinarne.
 4. 4.„ Orient w kuchni” –warsztaty kulinarne.
 5. 5.„ Stoliczku nakryj się” – warsztaty kulinarne i szkolenie z zakresu cateringu.
 6. 6.„Shake” – kurs barmański
 7. 7.„Mała czarna” – szkolenie balistyczne.
 8. 8.„Diagnostyka mikrobiologiczna produktów odzwierzęcych” ćwiczenia laboratoryjne.
 9. 9.„Podstawowe badania diagnostyczne organizmu”- ćwiczenia laboratoryjne.
 10. 10.„Kto z nami mieszka”- obserwacje laboratoryjne mikroorganizmów” ćwiczenia.
 11. 11.„Kurs obsługi kombajnów zbożowych”.
 12. 12.„Stosowanie środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy”
 13. 13.„Kurs obsługi warsztatowych urządzeń diagnostycznych przeznaczonych dla środowiska rolniczego”.
 14. 14.„Kurs spawania”- szkolenie.
 15. 15.„Good Morning”- kurs języka angielskiego branżowego.
 16. 16.„ Money, Money” prowadzenie działalności gospodarczej.
 17. 17.„Klakson” kurs prawa jazdy
 18. 18.„Zostań kowalem własnego losu” – doradztwo zawodowe.

 

GALERIE:

- U BOKU MISTRZA

- PODSTAWOWE BADANIA ORGANIZMU