ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie

telefon:(94) 342-28-92 mail: szkola@zsbonin.pl

Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie

W dniu 30 listopada 2016 r na terenie naszej szkoły odbył się XXII Konkurs „Bezpieczeństwo i higiena pracy w rolnictwie”. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Szczecinie.
Konkurs miał na celu popularyzację wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych, z rolniczym profilem kształcenia, wiedzy z zakresu prawa pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy, ubezpieczenia społecznego rolników oraz udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej i ochrony zdrowia. Tematyka konkursu obejmowała w/w wymienione zagadnienia. Obecnych na konkursie powitał Pan Jan Górski Dyrektor Kasy Rolniczych Ubezpieczeń Społecznych w Koszalinie, natomiast na zakończenie głos zabrała Pani Ewa Adamska Nadleśniczy Nadleśnictwa Manowo oraz Pan Waldemar Kozłowski zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Szczecinie.

Uczestnikami konkursu byli uczniowie następujących szkół: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Benicach, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Drawsku Pomorskim, Centrum Edukacyjne Talent Promocja Postęp w Gryficach, Zespół Szkół Nr 2 RCKU im. T. Kościuszki w Pyrzycach, Zespół Szkół Agrotechnicznych w Sławnie, Zespół Szkół Nr 5 im. T. Tańskiego w Stargardzie Szczecińskim, Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie Zdrojach, Zespół Szkół Nr 6 im. S. Staszica w Szczecinku, Zespół Szkół Rolniczych CKP im. S. Żeromskiego w Świdwinie, Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie.
Uczniowie rozwiązywali test pisemny gdzie musieli wykazać się znajomością przepisów prawa pracy oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy w stopniu gwarantującym świadomą i bezpieczna pracę, znajomością przepisów w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników, znajomością zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej związanej przede wszystkim z pracą w gospodarstwach rolnych. W części praktycznej wskazywali nieprawidłowości w zapewnieniu bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze maszyn rolniczych oraz wykonywali czynności z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Finałem był ustny sprawdzian wiedzy ogólnej, do którego zakwalifikowali się uczniowie z następujących szkół: Michał Maślanka z Zespołu Szkół Nr 2 RCK im. T. Kościuszki w Pyrzycach , Arkadiusz Grzelak z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie Zdrojach, Aleksandra Laskowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Drawsku Pomorskim, Filip Barna, Błażej Bujak, Dawid Wolder z Zespołu Szkół CKR im. W. Witosa w Boninie.
- I miejsce Arkadiusz Grzelak z Centrum Edukacji Ogrodniczej w Szczecinie Zdrojach
- II miejsce Filip Barna z Zespołu Szkół CKR im. W. Witosa w Boninie
- III miejsce Michał Maślanka z Zespołu Szkół Nr 2 RCK im. T. Kościuszki w Pyrzycach
- IV miejsce Aleksandra Laskowska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Drawsku Pomorskim
- V miejsce Dawid Wolder z Zespołu Szkół CKR im. W. Witosa w Boninie.
- VI miejsce Błażej Bujak z Zespołu Szkół CKR im. W. Witosa w Boninie
Wszyscy otrzymali wartościowe nagrody, które ufundowały następujące firmy i instytucje: Państwowa Inspekcja Pracy, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Nadleśnictwo Manowo, Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych w Koszalinie, Zachodniopomorska Izba Rolnicza w Szczecinie, Starostwo Powiatowe w Koszalinie, ZETO Koszalin, Gmina Manowo.
Wszystkim sponsorom bardzo dziękujemy za ufundowanie nagród rzeczowych oraz możliwość kupna produktów spożywczych do przygotowania poczęstunku. Nauczycielom pionu żywienia oraz uczniom zaangażowanym w przygotowanie bardzo smacznych potraw i ciast oraz obsługę gości bardzo dziękuję.
Dorota Kinga Grabarek – Dyrektor ZSCKR im. W. Witosa

DSC 0916

DSC 0912

DSC 0921

DSC 0920

DSC 0924

DSC 0923

DSC 0927

DSC 0926

DSC 0937

DSC 0934

DSC 0978

DSC 0976

DSC 1001

DSC 1023

DSC 1018