Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Drogi Uczniu! Pamiętaj!

W związku z zawieszeniem przez MEN zajęć w szkole w dniach od 12 marca do 10 kwietnia 2020 roku, związanych z poważnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracam się do Was Drodzy Uczniowie o przestrzeganie wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Okres zawieszenia zajęć jest czasem kwarantanny i ma służyć maksymalnemu odizolowaniu się od wszelkich zagrożeń, wynikających z rozprzestrzeniania się koronawirusa. Oznacza to, że powinieneś przebywać w tym czasie w domu i unikać jakichkolwiek kontaktów z innymi osobami. Wszelkie kontakty możesz ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji! Przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie oznacza dni wolnych od nauki. Wykorzystaj ten czas odpowiedzialnie. Od 25 marca 2020 r. masz obowiązek uczestniczenia w zajęciach prowadzonych metoda zdalną. Twoi nauczyciele będą prowadzili zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z Twoim planem. Nauczyciele, wykorzystując różne źródła, w tym m.in.: darmową platformę www.epodreczniki.pl, rekomendowaną przez MEN, e- dziennik, pocztę elektroniczną, komunikatory będą prowadzić zajęcia, będą zlecać Ci wykonanie pracy domowej, polegającej na przygotowaniu lub nauczeniu się oczekiwanych treści, które następnie będą egzekwowane w procesie oceniania. Zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu. I tu także nauczyciele opracują metody pracy, którymi będą się posługiwali w kontakcie z Tobą.

Masz obowiązek kontaktowania się z Wychowawcą i zgłaszania problemów, na które się natkniesz, np.: gdybyś miał problemy techniczne.

 Ufam, że Twoja znajomość posługiwania się telefonem komórkowym, tabletem, komputerem, różnymi aplikacjami pozwoli Ci na ukończenie szkoły (uczniowie  ostatnich klas) oraz promocję do następnej klasy. 

Nade wszystko przestrzegaj jednak zasad higieny osobistej i czystości pomieszczeń, w których przebywasz! Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Boninie

Dorota Kinga Grabarek

Odwiedza nas 66 gości oraz 0 użytkowników.