Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Szanowni Państwo Rodzice i Opiekunowie!

W związku z zawieszeniem przez MEN zajęć w szkole w dniach od 12 marca do 10 kwietnia 2020 roku, związanych z poważnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, zwracam się do Państwa o dopilnowanie przestrzegania wszelkich zaleceń służb sanitarno-epidemiologicznych oraz wskazań Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Okres zawieszenia zajęć jest przeznaczony na kwarantannę, która powinna odbywać się w domu z maksymalnym ograniczeniem przebywania Waszych dzieci w miejscach publicznych. To na Państwu spoczywa odpowiedzialność za skuteczność realizacji zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, a tym samym za bezpieczeństwo swoje i swoich dzieci, a Naszych Uczniów. Szczególnie proszę Państwa o dopilnowanie, by Wasze dzieci w czasie kwarantanny pozostały w domu i nie kontaktowały się z innymi osobami. Wszelkie kontakty mogą Oni ograniczyć do Internetu lub innych środków komunikacji. Ponieważ okres zawieszenia zajęć nie jest czasem wolnym dla ucznia od nauki, proszę o wsparcie Waszych dzieci, by wykorzystały ten czas odpowiedzialnie. Od 25 marca 2020 r. mają obowiązek nauki zdalnej. Nauczyciele będą prowadzili nauczanie na odległość, wykorzystując różne źródła, w tym m.in.: darmową platformę www.epodreczniki.pl, rekomendowaną przez MEN, e – dziennik, pocztę elektroniczną, komunikatory. Proszę pamiętać o tym, że w tym czasie nauczyciele mogą zlecać uczniom wykonanie pracy domowej, polegającej na przygotowaniu lub nauczeniu się oczekiwanych treści, które następnie będą wyegzekwowane w procesie oceniania. Zawieszenie zajęć dotyczy również zajęć realizowanych w ramach praktycznej nauki zawodu. Podstawowym warunkiem skuteczności ograniczenia rozprzestrzeniania się koronawirusa jest rygorystyczne przestrzeganie zasad higieny osobistej. Konieczne jest również bieżące śledzenie komunikatów GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacji przesyłanych przez dyrektora szkoły lub wychowawców. Wszelkie informacje o zagrożeniu koronawirusem oraz o sposobach zapobiegania można znaleźć na stronie https://gis.gov.pl/Aktualnosci.

Dyrektor Zespołu Szkół CKR w Boninie

Dorota Kinga Grabarek

Odwiedza nas 58 gości oraz 0 użytkowników.