Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Z życia szkoły

Bioasekuracja

Na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładce „Co robimy – Afrykański Pomór Świń – ASF informacje ogólne" znajduje się link do filmu instruktażowego dla leśników i myśliwych „Afrykański Pomór Świń Bioasekuracja": http://www.lasy.gov.pl/pl/wideo/telewizja-lasow-panstwowych/wideo/afrykanski-pomor-swin-bioasekuracja-1 przygotowany na zlecenie Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w ORWLP w Bedoniu.

        

Dzień Edukacji Prawnej

Z okazji Dnia Edukacji Prawnej, przypadającego w dniu 15 marca 2021 r. zapraszam uczniów koszalińskich szkół do udziału w konkursach :

I. KONKURS - ARTYKUŁ PRASOWY  na jeden z trzech poniższych tematów: 

1. Granice mojej wolności.

2. Czego nie można mi zakazać ?

3. Gdybym mógł, czego zakazałbym innym ?

· Uczestnikami konkursu na artykuł prasowy mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z Koszalina i terenu powiatu koszalińskiego.

· Uczestnik konkursu może nadać artykułowi prasowemu własny tytuł.

· Prace obejmujące nie więcej niż 2.500 znaków (ze spacjami) należy przesłać w formie elektronicznej na adres: agnieszka.mroczek @ koszalin.sr.gov.pl W TERMINIE DO DNIA  01 MARCA 2021 r. , podając : temat, wybrany przez uczestnika,  imię, nazwisko i wiek uczestnika oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza.

· Niepełnoletni uczestnicy załączają fotografię podpisanej zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie według załączonego poniżej wzoru ( punkt I,II,III oświadczenia), natomiast pełnoletni uczniowie fotografię podpisanej przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację pracy ( jak w punktach II, III wzoru oświadczenia).

Czytaj więcej: Dzień Edukacji Prawnej

Wyniki konkursu „Niepodległa piórem i obiektywem”

 

9 lutego 2021 roku odbyła się gala internetowa, podczas której uczestniczyła m.in. Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie Pani Dorota Kinga Grabarek, uczennica Zuzanna Lewandowska oraz nauczycielka Magdalena Baranowska. Sekretarz stanu Szymon Giżyński oraz dyrektor departamentu oświaty i polityki społecznej wsi Robert Jakubik podczas uroczystości ogłosili wyniki konkursu „Niepodległa piórem i obiektywem”. Podsumowano zaangażowanie uczniów, nauczycieli i dyrektorów szkół rolniczych w program wspierający wychowanie patriotyczne młodzieży.

Czytaj więcej: Wyniki konkursu „Niepodległa piórem i obiektywem”

Wesołych Świąt!

zyczenia2020

Jasełka :)

Zapraszamy do wspólnego kolędowania :) 

 

Odwiedza nas 54 gości oraz 0 użytkowników.