ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie

telefon:(94) 342-28-92 mail: szkola@zsbonin.pl

Z życia szkoły

26.03.2018r. Warsztaty profilaktyczne w Boninie

Tydzień ten zaczęliśmy od warsztatów profilaktycznych z przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Boninie. W trakcie warsztatów młodzież miała możliwość dowiedzieć się czym jest uzależnienie i od czego możemy się uzależnić. Po przez własne doświadczenia prowadzący mogli zachęcić uczestników do zmiany życia i do reagowania na wszystko co się dzieje dookoła nas. W czasie warsztatów Gosia Malgorzata Wnuk - Lipińska mogła zaśpiewać kilka swoich kawałków. Dziękujemy za zaproszenie kadrze pedagogicznej i ca ciepłe przyjęcie. :) :)

warsztaty

Dzień PIZZY

W dniu 8 lutego 2018 r. z okazji Międzynarodowego Dnia Pizzy w naszej szkole odbyła się degustacja pizzy.

W akcji wzięła udział klasa II ż z wychowawczynią panią Danutą Wronierską. Różne smaki pizzy przygotowali uczniowie na zajęciach praktycznych, które odbyły się pod kierunkiem nauczycieli: Pani Ewy Momot oraz Pani Oriny Miłaszewskiej. Dziękujemy również Pani Marzenie Diaczuk za pomoc w pozyskanie produktów.

DSC 1010

DSC 1013

Samorząd uczniowski

 
Skład Samorządu Uczniowskiego w ZSCKR w Boninie

Przewodniczący: Alicja Żmuda
Zastępca: Monika Czarnecka
Sekretarz: Katarzyna Moroz
Skarbnik: Adrian Traczyk
 
Sekcja Kulturalno – Artystyczna:
Przewodnicząca: Barbara Zgrzebnicka
Zakres działań sekcji kulturalno – artystycznej:
· propagowanie wśród uczniów kultury ojczystego języka oraz zasad właściwego zachowania,
· współorganizowanie wydarzeń kulturalnych,
· redagowanie okazjonalnych życzeń, wiadomości na szkolną stronę internetową oraz komunikatów o bieżącej działalności SU.
 
Sekcja Dekoratorska:
Przewodnicząca: Karolina Mokwa
 
Zakres działań sekcji dekoratorskiej:
· przygotowanie dekoracji imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez szkołę,
· projektowanie okazjonalnych zaproszeń i przygotowywanie upominków na potrzeby uroczystości szkolnych,
· opieka nad tablicami ściennymi,
· dbanie o wystrój plastyczny i estetykę szkoły.
 
Sekcja Charytatywna:
Przewodnicząca: Natalia Kałużna
Zakres działań sekcji charytatywnej:
· organizowanie akcji charytatywnych i zbieranie funduszy na szczytne cele (np. akcje: „Świąteczna paczka”, „Góra Grosza”),
· kwestowanie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
· organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy w nauce.
 
Sekcja Organizacyjno – Porządkowa:
Przewodniczący: Daniel Wypychowski
Jakub Składowski
Damian Skuza
Robert Kowalów
Zakres działań sekcji organizacyjno – porządkowej:
· współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych z okazji świąt państwowych i kościelnych,
· zabezpieczenie prawidłowego przebiegu wszelkich imprez szkolnych takich jak: spotkania z rodzicami, konkursy, egzaminy itp.,
· nadzór nad stanem sprzętu szkolnego.
 
Sekcja Turystyczno – Sportowa: Przewodniczący: Krystian Bobryk
Krystyna Olkowska
Zakres działań sekcji turystyczno – sportowej:
· propagowanie zdrowego stylu życia,
· pomoc przy organizacji sportowych inicjatyw na terenie szkoły i poza nią.

DZIEŃ NIEPODLEGŁOŚCI

Uczniowie ZSCKR w Boninie 10 listopada 2017 roku obchodzili uroczyście Dzień Niepodległości. Na krótką lekcję historii pod kierunkiem pani Magdaleny Baranowskiej zaprosili: Tomasz Dusza oraz Alicja Żmuda. Uczniowie przypomnieli czasy, kiedy państwo polskie musiało walczyć o swą niepodległość i dlaczego jest to tak ważne święto dla każdego Polaka. Laura Majchrzak zarecytowała utwór Antoniego Słonimskiego pt."Polska", a Marcin Nowak, Jakub Składowski, Adrian Traczyk, Sylwester Banasiak oraz Jonatan Stankiewicz odśpiewali "Rotę".
Aleksandra Bocian oraz Joanna Wojnas odniosły się do wydarzeń z 5 listopada 2017 r. w Wierzchosławicach, gdzie odbyły się Zaduszki inaugurujące zbliżającą się 100 rocznicę odzyskania niepodległości, którą obchodzić będziemy za rok. W tym dniu przy Grobie patrona naszej szkoły- Wincentego Witosa-
chłopskiego premiera, męża stanu i przywódcy polskich chłopów - zgromadziły się osoby z całej Polski. Złożyły hołd i szacunek Witosowi oraz Jego najwierniejszemu uczniowi - Stanisławowi Mierzwie, który 25 lat temu spoczął obok Niego. Fakt ten był okazją do przypomnienia biografii patrona ZSCKR w Boninie.

11listopada