Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Gabinet POZiS

Gabinet profilaktycznej opieki zdrowotnej i stomatologicznej

 

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum  Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie, informuje, że szkoła zapewnia profilaktyczną opiekę zdrowotną i stomatologiczną uczniom do 19. roku życia, na poniższych zasadach:

  1. Profilaktyczną opiekę zdrowotną sprawuje pielęgniarka środowiska nauczania  i  wychowania Pani Adrianna Sawiełajć.
  2. Gabinet pielęgniarki mieści  się na parterze budynku internatu.
  3. Pielęgniarka pracuje w poniedziałki  w godzinach 7.30 – 15.00 oraz w czwartki  od 7.30 do 14.00.
  4. Świadczenia ogólnostomatologiczne realizuje lekarz dentysta Anna Kossak w gabinecie dentystycznym mieszczącym się w Ośrodku  Zdrowia w Boninie:  adres Bonin   11, tel. 888743920
  5. W przypadku, gdybyście Państwo nie życzyli sobie objęcia dziecka opieką zdrowotną i stomatologiczną, proszę o złożenie

„sprzeciwu” od świadczenia usług medycznych, odpowiednio do świadczeniobiorców realizujących opiekę.

  1. Na każde wykonane świadczenie ogólnostomatologiczne uczeń zgłasza się z pisemnym wyrażeniem zgody przez rodziców.
  2. Wzory „sprzeciwu” i „zgody na świadczenie stomatologiczne” znajdują się na stronie internetowej szkoły.

1. Zgoda na profilaktykę i leczenie stomatologiczne w gabinecie dentystycznym (docx)

2. Oświadczenie dotyczące profilaktyki i leczenia stomatologicznego w gabinecie dentystycznym (docx)

3. Treść INFORMACJI (pdf)

Odwiedza nas 83 gości oraz 0 użytkowników.