Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Zadania socjoterapeuty

 Socjoterapia jest jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie. Adresowaną do młodych ludzi w okresie dorastania, borykających się zarówno z problemami osobistymi, jak i trudnościami życiowymi. Przeznaczona jest dla uczniów, którzy z powodu zaburzeń zachowania mają utrudnione kontakty społeczne oraz są przyczyną ich niepowodzeń szkolnych.

 

Do zadań socjoterapeuty należy w szczególności:

a)udzielanie pomocy w formie poradnictwa, konsultacji, zajęć indywidualnych i grupowych,

b)wspomaganie młodzieży w rozwoju i funkcjonowaniu społecznym,

c)prowadzenie zajęć psychokorekcyjnych, ukierunkowanych na eliminowanie lub na zmniejszanie poziomu zaburzeń zachowania u młodzieży,

d)pomoc w pokonywaniu trudności przez uczniów mających problemy osobiste, szkolne i życiowe,

e)organizowanie podczas spotkań takich sytuacji społecznych, które sprzyjać będą odreagowaniu napięć emocjonalnych i posłużą uczeniu się nowych umiejętności psychologicznych,


f)pomoc w lepszym funkcjonowaniu społecznym młodzieży (np. uczenie rozpoznawania emocji i wyrażania ich stosownie do sytuacji, poznawanie mechanizmów uzależnień, uczenie współdziałania i współpracy w grupie),

g)stworzenie odpowiednich warunków oraz zaoferowanie czasu i własnego zainteresowania dla każdego ucznia i jego rodzica, którzy potrzebują porady, konsultacji z socjoterapeutą.


Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.