Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Warto wiedzieć

I. DEKALOG DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

1.Nic upokarzaj dziecka, bo ono, tak jak ty, ma silne poczucie własnej godności.

2.Staraj się nie stosować takich metod, których sam w dzieciństwie nie akceptowałeś.

3.Pozwalaj dziecku dokonywać wyboru najczęściej jak możesz.

4.Jeśli zachowałeś się wobec dziecka niewłaściwie, - przeproś je i wytłumacz się. Nie bój się utraty autorytetu - dziecko i tak wie, kiedy popełniasz błędy.

5.Nigdy nie mów źle o dziecku, szczególnie w obecności innych osób.

6.Nie mów "zrobisz to, bo tak chcę" - Jeżeli musisz Czegoś zabronić, zawsze to uzasadnij.

7.Jeśli wydajesz polecenia dziecku, staraj się nie stać nad nim i mówić z góry swego autorytetu.

8.Nie musisz być za wszelką cenę konsekwentny, nie musisz być w zgodzie z innymi dorosłymi przeciw dziecku, jeżeli wiesz, że oni nie mieli racji.

9.Gdy nie wiesz, jak postąpić, pomyśl, jak ty poczułbyś się, będąc dzieckiem.

10.Staraj się być czasem adwokatem dziecka.

("Konwencja o prawach dziecka" przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 20.11.1989r.)

II. CZŁOWIEK ASERTYWNY ZNA, SZANUJE U SIEBIEI U INNYCH PRAWA I PRZESTRZEGA JE

"Świadomość swoich praw asertywnych pomaga radzić sobie z poczuciem winy. Każdemu człowiekowi zdarza się czasem zachować w sposób niewłaściwy. Wówczas jesteśmy niezadowoleni, czujemy się winni."


Beverley Hare

PRAWA CZŁOWIEKA:

1.Masz prawo do wyrażania siebie, swoich opinii, potrzeb, uczuć - tak długo, dopóki nie ranisz innych.

2.Masz prawo do wyrażania siebie - nawet jeśli rani to kogoś innego - dopóki twoje intencje nie są agresywne.

3.Masz prawo do przedstawiania innym swoich próśb - dopóki uznajesz, że oni mają prawo odmówić.

4.Są sytuacje, w których kwestia praw poszczególnych osób nie jest jasna. Zawsze jednak masz prawo do przedyskutowania tej sytuacji z drugą osobą.

5.Masz prawo do korzystania ze swoich praw.


Herbert Fensterheim

MASZ PRAWO:

1.prosić o to, czego chcesz - ale nie wymagać tego

2.mieć i wyrażać swoje zdanie

3.postępować nielogicznie i nie uzasadniać tego

4.podejmować decyzje i ponosić ich skutki

5.decydować, czy chcesz się angażować w problemy innych ludzi

6.nie wiedzieć, nie znać, nie rozumieć

7.popełniać błędy

8.odnosić sukcesy

9.zmieniać zdanie

10.do swojej prywatności

11.do samotności i niezależności

12.zmienić się i korzystać ze swoich praw


S.Rees i R.Graham

JEŚLI UZNACIE, że macie prawa i zechcecie je przestrzegać tzn., że jesteście na właściwej drodze.


III. JAK UNIKAĆ KONFLIKTÓW Z INNYMI LUDŹMI

1.Dotrzymuj złożonych obietnic.

2.Wypełniaj swoje obowiązki.

3.Mów prawdę.

4.Pracuj nad swoim charakterem.

5.Panuj nad formami wyrażania gniewu (staraj się zachowywać spokój).

6.Zawsze szukaj porozumienia i nie odwracaj się od ludzi proponujących Ci dialog - rozmawiaj.

7.Nie żałuj swojego czasu dla innych.

8.Kiedy coś zrobiłeś źle lub wyrządziłeś komuś krzywdę, przyznaj się, przeproś i napraw.

9.Kiedy ktoś wyrządził Ci krzywdę, wybaczaj.

10.Nie ulegaj zniechęceniu, frustracji i poczuciu bezsensu.

11.Nie zniechęcaj się poczuciem winy z powodu własnych niepowodzeń i błędów.

12.Nie potępiaj ludzi.

13.Miej "zdrowe" poczucie humoru. Naucz się żartować z samego siebie.

Odwiedza nas 55 gości oraz 0 użytkowników.