Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Dzień Edukacji Prawnej

Z okazji Dnia Edukacji Prawnej, przypadającego w dniu 15 marca 2021 r. zapraszam uczniów koszalińskich szkół do udziału w konkursach :

I. KONKURS - ARTYKUŁ PRASOWY  na jeden z trzech poniższych tematów: 

1. Granice mojej wolności.

2. Czego nie można mi zakazać ?

3. Gdybym mógł, czego zakazałbym innym ?

· Uczestnikami konkursu na artykuł prasowy mogą być uczniowie klas VII i VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych z Koszalina i terenu powiatu koszalińskiego.

· Uczestnik konkursu może nadać artykułowi prasowemu własny tytuł.

· Prace obejmujące nie więcej niż 2.500 znaków (ze spacjami) należy przesłać w formie elektronicznej na adres: agnieszka.mroczek @ koszalin.sr.gov.pl W TERMINIE DO DNIA  01 MARCA 2021 r. , podając : temat, wybrany przez uczestnika,  imię, nazwisko i wiek uczestnika oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza.

· Niepełnoletni uczestnicy załączają fotografię podpisanej zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział w konkursie według załączonego poniżej wzoru ( punkt I,II,III oświadczenia), natomiast pełnoletni uczniowie fotografię podpisanej przez nich zgody na przetwarzanie danych osobowych i publikację pracy ( jak w punktach II, III wzoru oświadczenia).

 

II.KONKURS PLASTYCZNY na jeden z dwóch poniższych tematów :

1. Moja wolność.

2. Ważne zakazy.

· Uczestnikami konkursu plastycznego mogą być uczniowie klas I-VI szkół podstawowych z Koszalina i terenu powiatu koszalińskiego.

· Prace, wykonane w formacie A4, dowolną techniką  należy zeskanować albo zrobić fotografię oraz przesłać w formie elektronicznej na adres :   Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.      W TERMINIE DO DNIA  01 MARCA 2021 r. , podając : temat, wybrany przez uczestnika,  imię, nazwisko i wiek uczestnika oraz nazwę szkoły, do której uczęszcza.  

· Do pracy konkursowej należy załączyć fotografię podpisanej zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w konkursie według załączonego poniżej wzoru ( punkt I,II,III oświadczenia).

 

NAJLEPSZE TRZY PRACE WYŁONIONE W KAŻDYM KONKURSIE ZOSTANĄ OPUBLIKOWANE W "IN GREMIO" ( miesięczniku szczecińskich środowisk prawniczych).

PRZEWIDZIANE SĄ RÓWNIEŻ NAGRODY RZECZOWE.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU NASTĄPI 15 MARCA 2021 r. W FORMIE ELEKTRONICZNEJ ( m.in. na adres poczty elektronicznej szkoły, której

uczniem jest uczestnik) 


Zgoda na udział w konkursie z okazji  Dnia Edukacji Prawnej, przypadającego w dniu 15 marca 2021 r.

I. Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka ...............................(imię i nazwisko) w konkursie :  plastycznym/ na artykuł prasowy (właściwe podkreślić), którego zasady są mi znane.

II. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich/ mojego dziecka (właściwe podkreślić) danych osobowych (podanych w związku ze zgłoszeniem udziału w konkursie) w celach związanych z  organizacją konkursu.

III. Wyrażam zgodę na nieodpłatne publikowanie nadesłanej przeze mnie/przez moje dziecko (właściwe podkreślić) pracy konkursowej w materiałach pokonkursowych.

.....................................................

(miejscowość, data, czytelny podpis)

 

Odwiedza nas 10 gości oraz 0 użytkowników.