Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Pomorska Droga Świętego Jakuba

Warsztaty szkoleniowe „ Pomorska Droga Świętego Jakuba”

 Aktualnie, kraje Unii Europejskiej realizują wspólny program

„RECreate- rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego-Droga

Świętego Jakuba”.

Celem projektu,jest ocalenie zdobyczy kulturowych średniowiecznej

Europy,związanych z pielgrzymowaniem do grobu Świętego Jakuba

w Santiago de Compostela w północno-zachodniej Hiszpanii.

Droga Jakubowa przebiega również przez województwo zachodnio-

pomorskie,stanowiąc część szlaku kulturowego na obszarze południowego

Bałtyku.

W związku z realizacją projektu,Zachodniopomorska Agencja Rozwoju

Turystyki w Szczecinie,na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego

Województwa Zachodniopomorskiego oraz Fundacji Szczecińskiej,

zorganizowała w wybranych miasta województwa szkolenia,by przybliżyć

społeczeństwu zasady funkcjonowania szlaków Jakubowych w Europie,

motywy pielgrzymowania z jednoczesnym poznawaniem naszego regionu.

 

W dniu 6 marca 2013 roku,grupa młodzieży z Bonina, z Księdzem

Konradem Grudą i Panią Renatą Kwolek uczestniczyła w szkoleniu

Pomorska Droga Św.Jakuba w Kamieniu Pomorskim.

Druga grupa uczniów naszej szkoły,z Panią Magdaleną Baranowską,

uczestniczyć będzie w tego typu warsztatach szkoleniowych w Sławnie.

Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest zaświadczenie wydane

Przez ZART w Szczecinie.

 

Udział uczniów i nauczycieli w warsztatach szkoleniowych Pomorska

Droga Świętego Jakuba służy poszerzeniu procesu dydaktycznego,

a zdobyta wiedza będzie wykorzystana w szkole na lekcjach

historii,religii i geografii.Stanowi także zachętę do czynnego udziału w projekcie.

Odwiedza nas 264 gości oraz 0 użytkowników.