Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Seminarium – Kuchnia Kresowa

Seminarium – Kuchnia Kresowa

Panie Alicja Hądzyńska i Danuta Wronierska, nauczycielki z Zespołu Szkół

Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie, w dniach 28 II – 2 III 2013 r.,

uczestniczyły w Seminarium Kuchnia Kresowa,które było zorganizowane

dla nauczycieli ze szkół podległych Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Organizatorem seminarium było Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

koło Warszawy.

Zajęcia seminaryjne prowadzone były na bazie Zespołów Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Suwałkach i Sejnach.

Uczestnicy zapoznali się między innymi z regionalnymi atrakcjami kulinarnymi

kuchni wschodniej Polski, jak wypiekiem chleba parzonego na zakwasie, niepowtarzalnym smakiem sękacza suwalskiego oraz wyrobem serów z Wiżajn,które zrobiły międzynarodową karierę.

Atrakcją seminarium był wyjazd do Wilna i spotkanie z szefem kuchni w Domu

Kultury Polskiej,gdzie odbył się pokaz sporządzania i degustacja potraw litewskich.

Podczas pobytu w Trokach/żyje w tym mieście duże skupisko karaimów,

ludność pochodząca z Krymu/,przeprowadzone zostały zajęcia warsztatowe z technologii sporządzania karaimskich kibinów-rodzaj pieczonego pieroga z baraniną.

 Słuchacze seminarium uczestniczyli w Jarmarku Kaziukowym w Wilnie,który się

zbiega z obchodzonymi w marcu imieniani Kazimierza.

Wilno jest miastem kultu Świętego Kazimierza.Szczególnym miejscem kultu jest

kaplica Św.Kazimierza w katedrze wileńskiej.

 Część nauczycieli i uczniów naszej szkoły miała okazję poznać Wilno,Troki i Kowno na Litwie i zdobyć podstawową wiedzę na temat kultury i tradycji litewskich,

w tym także na temat kuchni kresowej,podczas organizowanych wyjazdów patronackich do zaprzyjaźnionej z Boninem szkoły rolniczej w Białej Wace na

Litwie.

         

Odwiedza nas 113 gości oraz 0 użytkowników.