Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Pożegnano absolwentów klas IIId, i IV kż

Niezwykle uroczystą  i podniosłą oprawę miało pożegnanie klas maturalnych w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie.

Żegnano absolwentów klas IIId, i IV kż .

Pożegnanie przebiegało w 3 etapach .

Apel prowadzili Kacper Krawczyk - przewodniczący Samorządu Uczniowskiego oraz Paweł Cieśla uczeń klasy IId Na uroczysty apel do sali gimnastycznej naszej szkoły przybyli zaproszeni goście,  dyrekcja,  nauczyciele, uczniowie oraz najważniejsi w tym dniu absolwenci i ich rodzice .

Najpierw na sali gimnastycznej, mowy pożegnalne wygłosiła Pani dyrektor Dorota Kinga Grabarek i przewodnicząca Rady Rodziców :Marzena Krawczyk. Pani dyrektor podkreśliła sukcesy naszych absolwentów i wręczyła nagrody książkowe oraz listy gratulacyjne za wysokie wyniki w nauce i  wzorowe zachowanie.

Prymusem szkoły ze średnia 4,92 została uczennica Laura Kumięga .

Galeria

Na wyróżnienie zasługuje fakt zdobycia przez te uczennicę 3 miejsca w Okręgowej Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w bloku Architektury Krajobrazu.  Również wyróżniono i nagrodzono za wysokie wyniki w nauce , wzorowe sprawowanie,  uczennicę z tej samej klasy Milenę Krzanowską. Natomiast z klasy IIId wyróżniono i nagrodzono listem gratulacyjnym oraz nagrodą książkową Natalię Sikorę , Magdalenę Rydzewską i Agnieszkę Kucharz.

 Magdalena Rydzewska uczennica klasy III d została wyróżniona i nagrodzona za wzorową frekwencję w czasie nauki w szkole w latach 2010-2013.

Wyróżniono też uczniów obu klas za efektywną pracę społeczną na rzecz klasy , szkoły i środowiska.

Listy gratulacyjne z rąk Pani dyrektor odebrali też rodzice i opiekunowie  wyróżnionych uczniów za wzorowe wychowanie dzieci .

Podziękowano też za wieloletnią pracę Panu Adamowi Rydzewskiemu z Rady Rodziców .

Słowa podziękowania usłyszeli rodzice z klas IIID i IVkż za wsparcie i pomoc podczas organizowania uroczystości szkolnych.

Pani dyrektor w szczególnych słowach podziękowała i nagrodziła przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego ucznia klasy IV kż Jakuba Szostaka oraz ucznia  klasy IIId  Michała Jankowiaka za pracę w sekcji kulturalno- oświatowej .

Po tej części nastąpiła  niezwykle piękna część artystyczna w wykonaniu naszych uczniów przygotowana przez nauczycielkę języka polskiego Panią Ewę Kowalską oraz księdza Konrada Grudę .

W tej części wystąpili uczniowie klas Iż, Ikw, IId, IIIżt.

Absolwenci otrzymali też od uczniów klas młodszych  drobne upominki.

Następnie nadszedł czas wspomnień i podziękowań od strony absolwentów .

Dziękowano dyrekcji szkoły , wychowawcom , nauczycielom oraz rodzicom za naukę , wychowanie i wparcie w czasie lat pobytu w szkole.

Absolwenci przygotowali tez wspomnieniową prezentację związaną z pobytem w szkole i internacie . Podczas całej uroczystości, a w szczególności podczas  oglądania prezentacji,  na twarzach obecnych widać było łzy wzruszenia. W tle słychać było melodię :" Ale to już było i nie wróci więcej" oraz melodię z filmu : "Tytanic".

Nad oprawą całej tej  uroczystości czuwały nauczycielki : Karolina Konieczna i Anita Nji Foy.

Absolwenci przygotowali niespodziankę i zaprosili na kawę  i własnoręcznie upieczone ciasto  do świetlicy szkolnej.

Po tej niezwykle rodzinnej części absolwenci wraz z wychowawcami i rodzicami udali się do swoich sal na rozdanie świadectw.

                                                                           Opracowała : Bożena Konczak

Odwiedza nas 250 gości oraz 0 użytkowników.