Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Spotkanie polsko-niemieckiej młodzieży w Prenzlau.

Spotkanie polsko-niemieckiej młodzieży w Prenzlau.

W dniach 30 IX-5 X 2013r. odbyło się w Prenzlau spotkanie młodzieży z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie z młodzieżą ze szkół niemieckich z Prenzlau. Miejscem spotkania był Ośrodek ”Uckerwelle”, będący w gestii Stowarzyszenia Na Rzecz Rodziny i Kobiety. W spotkaniu uczestniczyło 16 uczniów z Bonina i 10-ciu z Prenzalau. Opiekunami polskiej grupy były Panie Katarzyna Sadowska i Elżbieta Niewiadomska.

Kierownikiem projektu była Kerstin Zablocki, która zaplanowała interesujący program dla młodzieży i stworzyła miły nastrój.

Spotkanie było finansowane przez stronę niemiecką ze środków unijnych przy nieznacznym wkładzie pieniężnym młodzieży z Boninia.

Celem spotkania było zbliżenie ludzi z Polski i z Niemiec poprzez kreatywne zajęcia grupowe oraz doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem kraju partnera. W porozumiewaniu się uczniów przydatne okazały się „Rozmówki na polsko-niemieckie spotkania młodzieży.”

W trakcie projektu odbywały się lekcje gry na bębnach. Zajęcia te były zaplanowane celowo, bowiem spotkanie odbywało się pod hasłem „ Z wielka mocą bębnimy w przyszłość”. Tego rodzaju muzyka pozwaliła porozumieć się bez słów i szybko integrowała młodzież.

W programie było również zwiedzanie wystawy ogrodniczej urządzonej w parku w Prenzlau pod nazwą „ Zielona Radość”. Wystawa, szczególnie dla uczniów technikum architektury krajobrazu była doskonałą lekcja jak urządzać tereny zielone. Niezapomniane chwile radości i rekreacji miała młodzież na basenie z wodami termalnymi w Templin.

Galeria

Warsztaty na temat Zjednoczenia Niemiec (3 października była 23-a rocznica Zjednoczenia) przeprowadził Pan Silvio Grensing.Wyjazd spełnił zamierzony cel. Pozwolił młodzieży zdobyć nowe doświadczenia poszerzyć wiedzę z historii i geografii, poznać kulturę i tradycje Niemiec głównie regionu Brandenburgia. Stworzył zachętę do nauki języka niemieckiego. Dla opiekunów było to nowe doświadczenie dydaktyczno-wychowawcze jak właśnie integrować młodzież, pokonywać bariery kulturowe i udzielać pomocy w nawiązywaniu kontaktów z młodzieżą z innych krajów.

Odwiedza nas 155 gości oraz 0 użytkowników.