Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2013 w ZSCKR Boninie

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2013 w ZSCKR Boninie

Uczniowie ZSCKR w Boninie włączyli się w organizację VI edycji projektu „Otwarta Firma – Biznes przy tablicy” w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w dniach 18-24 listopada 2013 r.

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (Global Enterpreneurship Week) jest projektem, w którym uczestniczy ponad 120 krajów. Pomysłodawcami Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości są były premier Wielkiej Brytanii, Gordon Brown, brytyjska rządowo-biznesowa organizacja Make Your Mark oraz amerykańska Fundacja Kauffmana. Celem ŚTP jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy i inicjatywy młodych ludzi.           

Galeria

Szkoła realizując projekt, zorganizowała spotkania- warsztaty dla młodzieży z przedstawicielami lokalnego biznesu. Dla przedsiębiorstwa to wspaniała okazja do promocji oraz nawiązania nowych kontaktów w środowisku lokalnym a dla szkoły ciekawe zajęcia przygotowujące uczniów do wejścia na rynek pracy.

W ramach ŚTP zaprosiliśmy przedstawicieli instytucji i biznesu rynku lokalnego na zajęcia przedsiębiorczości :

19, 22 listopada 2013 r. „Konsument nasz król” – zajęcia i warsztaty ze sprzedaży konsumenckiej, prowadzący Arkadiusz Janz Powiatowy Rzecznik Praw Konsumenta w Starostwie Powiatowym w Koszalinie;

21 listopada 2013 r. „Moja własna firma – Myśli o biznesie” – szkolenie prowadził prezes zarządu firmy GAVIS Sp. z o.o. Paweł Materka;

21 listopada 2013 r. „Wolontariat Europejski” – szkolenie informacyjne prowadzone przez przedstawicieli ( wolontariuszki z Turcji) Towarzystwa Wiedzy i Przedsiębiorczości w Koszalinie;

21 listopada 2013 r. „Własna firma – szansą na sukces na rynku” – prelekcję z pokazem produktów zaprezentowali : Anna Kamińska i Tomasz Kopyłowski właściciele firmy „ HO-LO Studio” w Koszalinie .

Wszystkim zaproszonym gościom dziękujemy za przyjęcie zaproszenia na spotkanie z młodzieżą w ramach „ Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości 2013 ”.

Szkolny koordynator ŚTP w ZSCKR w Boninie

Marzena Diaczuk

Warto zorganizować w szkole spotkanie „Otwarta firma-Biznes przy tablicy”, ponieważ:

  • umożliwiamy      młodzieży bezpośredni kontakt ze środowiskiem biznesu,
  • przybliżamy      zasady funkcjonowania biznesu,
  • pomagamy      uczniom zweryfikować ich wyobrażenia o funkcjonowaniu firmy,
  • możemy w      ciekawej formie zrealizować zajęcia z danego obszaru tematycznego,
  • realizujemy      zadania szkoły w zakresie przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy,
  • kształtujemy      aktywny stosunek do życia.

Odwiedza nas 50 gości oraz 0 użytkowników.