Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

JUBILEUSZ 60-lecia!

13 grudnia 2013 roku,zaprzyjażniona z Zespołem Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie,Wileńska Szkoła Technologii,Biznesu i Rolnictwa w Białej Wace na Litwie,obchodziła Jubileusz 60-lecia. Szkoła w Białej Wace jest jedyną polską szkołą rolniczą na Litwie.W uroczystościach jubileuszowych uczestniczyli przedstawiciele władz administracyjnych,samorządowych Litwy, Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej,Domu Kultury Polskiej w Wilnie,delegacje z zaprzyjażnionych szkół na Łotwie, z Polski, w tym także z Bonina.

Była to impreza bardzo uroczysta,przepojona patriotyzmem,bowiem szkoła w Białej Wace,to nie tylko placówka oświaty rolniczej,to ostoja polskości. W trosce o jej istnienie,nauczyciele na bieżąco doskonalą umiejętności dydaktyczne, by zapewnić nie tylko nowoczesne kształcenie rolnicze młodzieży,ale również wychowywać w poczuciu własnej odrębności,dobrego przygotowania do życia w społeczeństwie i rodzinie. Kontakty Bonina z Białą Waką trwają od 2001 roku.Początkowo były to pojedyńcze wyjazdy przedstawicieli kierownictwa obu szkół,a od 2005 roku - na mocy podpisanej umowy o współpracy - zapoczątkowana została wymiana grup młodzieży. Wymiana stała się możliwa dzięki wsparciu organizacyjnemu i finansowemu Koszalińskiego Oddziału " Wspólnota Polska". W szkole w Białej Wace i w Boninie są podobne kierunki kształcenia,co służy skutecznej wymianie doświadczeń dydaktycznych. Przede wszystkim w kontaktach koleżeńskich nie było barier-młodzież posługiwała się językiem polskim.
Z chwilą likwidacji Koszalińskiego Oddziału "Wspólnota Polska" w Koszalinie/VII 2013/,wymiana została zawieszona.Obecnie, Koszaliński Oddział Wspólnoty Polskiej został włączony do Szczecina.Dyrekcja naszej szkoły podejmie działania dotyczące kontynuacji wymiany grup młodzieży pomiędzy Białą Waką i Boninen, gdyż spotkania przyczyniają się do podnoszenia wiedzy uczniów z literatury,historii oraz o życiu Polaków na Litwie.

KJ

Odwiedza nas 23 gości oraz 0 użytkowników.