ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie

telefon:(94) 342-28-92 mail: szkola@zsbonin.pl

Samorząd uczniowski

 
Skład Samorządu Uczniowskiego w ZSCKR w Boninie

Przewodniczący: Alicja Żmuda
Zastępca: Monika Czarnecka
Sekretarz: Katarzyna Moroz
Skarbnik: Adrian Traczyk
 
Sekcja Kulturalno – Artystyczna:
Przewodnicząca: Barbara Zgrzebnicka
Zakres działań sekcji kulturalno – artystycznej:
· propagowanie wśród uczniów kultury ojczystego języka oraz zasad właściwego zachowania,
· współorganizowanie wydarzeń kulturalnych,
· redagowanie okazjonalnych życzeń, wiadomości na szkolną stronę internetową oraz komunikatów o bieżącej działalności SU.
 
Sekcja Dekoratorska:
Przewodnicząca: Karolina Mokwa
 
Zakres działań sekcji dekoratorskiej:
· przygotowanie dekoracji imprez kulturalnych i sportowych organizowanych przez szkołę,
· projektowanie okazjonalnych zaproszeń i przygotowywanie upominków na potrzeby uroczystości szkolnych,
· opieka nad tablicami ściennymi,
· dbanie o wystrój plastyczny i estetykę szkoły.
 
Sekcja Charytatywna:
Przewodnicząca: Natalia Kałużna
Zakres działań sekcji charytatywnej:
· organizowanie akcji charytatywnych i zbieranie funduszy na szczytne cele (np. akcje: „Świąteczna paczka”, „Góra Grosza”),
· kwestowanie na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy,
· organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom mającym problemy w nauce.
 
Sekcja Organizacyjno – Porządkowa:
Przewodniczący: Daniel Wypychowski
Jakub Składowski
Damian Skuza
Robert Kowalów
Zakres działań sekcji organizacyjno – porządkowej:
· współorganizowanie imprez i uroczystości szkolnych z okazji świąt państwowych i kościelnych,
· zabezpieczenie prawidłowego przebiegu wszelkich imprez szkolnych takich jak: spotkania z rodzicami, konkursy, egzaminy itp.,
· nadzór nad stanem sprzętu szkolnego.
 
Sekcja Turystyczno – Sportowa: Przewodniczący: Krystian Bobryk
Krystyna Olkowska
Zakres działań sekcji turystyczno – sportowej:
· propagowanie zdrowego stylu życia,
· pomoc przy organizacji sportowych inicjatyw na terenie szkoły i poza nią.