Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92


 
REKRUTACJA 2021/2022

rekrutacja

Rozkład dnia

ROZKŁAD DNIA


6.30 pobudka 

6.30-7.00 toaleta poranna 

7.00 śniadanie 

7.10-15.05 zajęcia w szkole 

13.00-15.00 obiad 

15.00-16.00 czas wolny 

16.30-18.15 nauka własna 

18.15-19.00 kolacja 

19.00-20.30 zajęcia w grupach lub indywidualne 

20.30-21.00 toaleta wieczorna klasy I 

21.00-21.30 toaleta wieczorna klasy starsze 
22.00 - 6.30 cisza nocna

Regulamin nauki własnej

REGULAMIN NAUKI WŁASNEJ WYCHOWANKA INTERNATU

ZSCKR W BONINIE

 

Nauka własna to czas obowiązkowo przeznaczony
na indywidualną naukę – dotyczy ona wszystkich wychowanków. Trwa ona od godziny 16.30 do 18.15

 

 1. Obecność w internacie w czasie nauki własnej jest obowiązkowa. Sporządza się raport nieobecności na nauce własnej.

 2. Wychowanek jest zobowiązany przebywać podczas nauki własnej
  w swoim pokoju lub za zgodą wychowawcy, w pokoju nauki.

 3. Wychowanek ma prawo do korzystania z pomocy koleżeńskiej
  w nauce w porozumieniu z wychowawcą.

 4. W czasie nauki własnej obowiązuje bezwzględna cisza oraz zakaz przemieszczania się pomiędzy pokojami.

 5. W czasie nauki własnej korzystanie z pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, urządzeń multimedialnych itp. Dozwolone jest
  za zgodą wychowawcy.

 6. Wychowanek ma prawo korzystać z zajęć pozalekcyjnych lub innych zajęć dodatkowych, odbywających się na terenie szkoły lub poza nią w czasie nauki własnej. W takim przypadku zobowiązany jest dostarczyć harmonogram zajęć potwierdzony przez osobę prowadzącą.

 7. O ile zachodzi rzeczywista potrzeba uczenia się po czasie przeznaczonym na naukę własną (a czas ten został przez wychowanka, należycie wykorzystany)można, za zgodą wychowawcy, uczyć się dodatkowo w czasie ciszy nocnej.

 8. Osoby, które nie mają problemów w nauce i mają wzorową frekwencję, mogą sporadycznie być zwolnione z nauki własnej przez kierownika internatu lub wychowawcę.

 9. Na koniec każdego semestru dokonuje się spisów ocen i frekwencji, na podstawie dzienników lekcyjnych.

 10. Na bieżąco prowadzone są wywiady z wychowawcami klas
  i nauczycielami uczącymi wychowanków.

Kadra internatu

KADRA INTERNATU

KIEROWNIK INTERNATU

 • Danuta Ostrowska

 

WYCHOWAWCY GRUP

 • grupa I - Sylwia Sołtysiak
 • grupa II – Joanna Wojcieszak
 • grupa III – Barbara Kadela

 

WYCHOWAWCY

 • Witold Zając
 • Katarzyna Chady
 • Alicja Hądzyńska
 • Rober Kaczmarek
 • Bożena Kończak
 • Dariusz Ulatowski

 

OBSŁUGA

 • Elżbieta Ładysz – intendenta
 • Zyta Więcek – szefowa kuchni
 • Wioletta Mantofel – kucharka
 • Danuta Błażewska – kucharka
 • Iwona Budna – pracownik obsługi
 • Jacek Michalski – konserwator
 • Piotr Trojanowski – konserwator

 

Grupy

Grupa I ( rok szkolny 2013/2014)

grupa1

 

Grupa II (rok szkolny 2013/2014)

grupa2

Deklaracja dostępności (PDF)
https://uonetplus.vulcan.net.pl/minrol

Logowanie

 


Jak po raz pierwszy zalogować się do e dziennika UONET+

yt


 

 

 


office365gc

 

 


fb
inst

 


 

Page 1

Page 2

poczta

Odwiedza nas 65 gości oraz 0 użytkowników.