ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie

telefon:(94) 342-28-92 mail: szkola@zsbonin.pl

MASZ JEDNO ŻYCIE – WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE

W dniu 11 października 2016r. w naszej szkole odbyły się zajęcia z profilaktyki uzależnień, pn. „Masz jedno życie – wybór należy do Ciebie”.Program prowadzony był przez osoby działające w Fundacji ZASTOPUJ. Główny cel spotkania to motywowanie młodzieży do dokonywania odpowiednich wyborów.

Formy i treści, w jaki przedstawiono zagrożenia narkomanią, alkoholizmem i przemocą, przyczyniły się do podniesienia świadomości uczniów o szkodliwości ryzykownych zachowań. Uczniom podobała się muzyka na żywo oraz mini Quiz – test na wiedzę o uzależnieniach, a najbardziej nagrody .Ten program, to kolejny sposób dotarcia do serca i umysłu naszego ucznia, by potrafił wybrać wolność, by w odpowiednim momencie umiał powiedzieć NIE, albo TAK – potrzebuję pomocy.

Przygotowała :

Katarzyna Sadowska – pedagog szkolny

 1

2

4