ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie

telefon:(94) 342-28-92 mail: szkola@zsbonin.pl

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

10 listopada 2016 roku w ZSCKR w Boninie odbyły się uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości.
Prowadzący apel Paweł Romański oraz Adrian Traczyk przedstawili w zwięzły sposób historię naszego narodu począwszy od XVIII wieku, kiedy to zaborcy dokonali rozbiorów- aż do czasów odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku.
Lekcję historii uzupełniły recytacje wierszy:

- "Wstań, Polsko moja" (Józef Mączka) w wyk. Barbary Zgrzebnickiej,
- "Warczą karabiny i dzwonią pałasze" (autor nieznany) w wyk.Dawida Dębca;
- "Ojczyzna wolna" (Ryszard Przymus)- w wyk.Katarzyny Moroz;
- "Polsko, nie jesteś ty już niewolnicą" (Leopold Staff)- w wyk.Ewy Obiały;

- "Niepodległość" (Antoni Słonimski) w wyk.Alicji Korniluk;
- "11 listopada" (Marcin Brykczyński )- w wyk. Dagmary Rybki
- "Jedenasty Listopada" (Ludwik Wiszniewski)- w wyk.Justyny Imiołek.

Zabrzmiały również pieśni patriotyczne:
- "Dziś idę walczyć, mamo"- wyk.Daria Mieżaniec i Katarzyna Moroz oraz chór: Antonii Łuksza, Basia Todynek, Paweł Romański, Olga Garczarek, Dawid Dębiec;
- "Warszawo ma"- wyk.Daria Mieżaniec;
- "Mówię o Tobie dobrze" – wyk. Antonii Łuksza, chór: Daria Mieżaniec;
-"Kolęda warszawska"- wyk. Basia Todynek, chór: Katarzyna Moroz, Daria Mieżaniec;
-"Niepodległa, niepokorna"- wyk.Olga Garczarek

Uczniowie zaangażowani w przygotowania do uroczystości udowodnili, że nawet dziś można wyrażać swój patriotyzm i szacunek do ojczyzny. Przez wiele godzin wyszukiwali samodzielnie odpowiednich utworów, które potem ćwiczyli podczas prób. Dawne i współczesne pieśni w wykonaniu młodzieży wzruszyły i przypomniały o wartości, jaką jest świadomość narodowa każdego z nas. Szacunek do swojego kraju podkreśliła również pozostała młodzież z ZSCKR w Boninie, która przybyła na apel w odświętnym stroju.