ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie

telefon:(94) 342-28-92 mail: szkola@zsbonin.pl

Pomysł na siebie

„Pomysł na siebie”

z Funduszami Europejskimi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie

Chcesz poznać swoje mocne strony, przygotować indywidualny plan działania, przygotować się do wejścia na rynek pracy, dowiedzieć się jak pozyskać fundusze europejskie, dofinansowani dla rolników.

Zapraszamy do nas na Dni Otwarte z Funduszami Europejskimi

Organizowanymi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie

18 maja 2017 roku.

Osoby zainteresowane mogą brać udział w planowanych przedsięwzięciach

W programie uwzględniamy:

Dział programów europejskich - Prezentację możliwości wykorzystania Unijnych funduszy pozwalających na aktywizację zawodową osób młodych, bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo, dotacji dla rolników.  Przedstawimy założenia projektów rynku pracy, w których możesz wziąć udział. Poznasz możliwości w których możesz określić swoją osobowość zawodową, zwiększyć poziom języka obcego i umiejętności zawodowych, zdobyć zawód i doświadczenie zawodowe.

Młodzieżowe Centrum Kariery - Przedstawimy możliwości odbycia kursów i szkoleń finansowanych z Funduszów Unii Europejskiej. Porady indywidualne z doradcą zawodowym pozwalające na określenie potencjału zawodowego „Badanie Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowym”

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej - Z doradcą zawodowym możesz określić swój potencjał zawodowy, poznać mocne strony, wartości pracy, wybrać kierunek działań pozwalający na doskonalenie kompetencji zawodowych, podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Porady indywidualne z doradcą zawodowym pozwalające na określenie potencjału zawodowego „Badanie Kwestionariuszem Zainteresowań Zawodowym”.        

Młodzieżowe Biuro Pracy pośrednikiem pracy udostępni aktualne oferty pracy krajowe i zagraniczne. Przybliży warunki „Bezpiecznych wyjazdów za granicę.

Hufiec Pracy Koszalin Możesz sprawdzić się poprzez udział w „Konkursie wiedzy o Unii Europejskiej”.

Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego Spółka Akcyjna - Koszalińska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Koszalinie jako uczestnik Dni Funduszy Europejskich w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie przedstawi możliwości jakie dają fundusze europejskie – dotacje, preferencyjne pożyczki i dofinansowania w celu uzyskania pomocy w rozwoju swoich pomysłów. Doradca KARR SA chętnie  odpowie na nurtujące pytania na temat możliwości rozwoju swojego przedsiębiorstwa poprzez dofinansowanie  w ramach Funduszu Pożyczkowego JEREMIE.

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach. Zaprezentowane zostaną informacje nt. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w szczególności możliwość uzyskania przez rolników i mieszkańców obszarów wiejskich dofinansowania w postaci: Premii dla młodych Rolników, Premii na restrukturyzację małych gospodarstw, Premii na podejmowanie działalności pozarolniczej, Dotacji na modernizacje gospodarstw rolnych, oraz ewentualnie innych działań i operacji inwestycyjnych                          w ramach PROW 2014-2020