Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

School Dating 2021

10 marca 2021 roku w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się inaugurujące spotkanie School Dating 2021. Celem wideokonferencji było zbliżenie szkolnictwa rolniczego funkcjonującego w systemie edukacji Polski i Francji. Szkoły rolnicze w Polsce i Francji będą wymieniać się doświadczeniami i dobrymi praktykami w zakresie rolnictwa.

Spotkanie inauguracyjne otworzył minister Szymon Giżyński Sekretarz Stanu w MRiRW. W spotkaniu polegającym na wymianie wzajemnych doświadczeń w szkolnictwie rolniczym uczestniczyli przedstawiciele ministerstw rolnictwa Polski i Francji. Ministerstwo Rolnictwa Francji reprezentował Szef Biura ds. Współpracy europejskiej i międzynarodowej DGER, Philippe Renard. Wirtualnej wymianie doświadczeń towarzyszyli dyrektor departamentu oświaty i polityki społecznej wsi Robert Jakubik, przedstawiciele Ambasady Francji w Polsce Marie-Christine Le Gal – Radca ds. Rolnych, Bożena Ciszak – Attachée ds. rolnych oraz Izabela Laskowska – Dyrektor Biura Kształcenia Zawodowego w Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele szkół, które nawiązały kontakt w 2020 r. i planują współpracę. Szkołę polską - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie – reprezentowała Pani Renata Kwolek, Doradca zawodowy. Szkołę francuską - EPLEFPA FORMATERRA Saint-Paul (Reunion) – Pani Marianne LE TIEC, Odpowiedzialna za współpracę międzynarodową, nauczyciel języka angielskiego.

Uczestnicy spotkania w swoich wypowiedziach podkreślali istotne znaczenie szkół rolniczych w przygotowaniu kadr dla potrzeb sektora rolno-spożywczego, zauważając przy tym ważną rolę instytucji naukowych, przedstawicieli branży rolniczej, przedsiębiorców oraz pracodawców, w kreowaniu i współtworzeniu modelu kształcenia rolniczego.

Przygotowała: Renata Kwolek

Odwiedza nas 124 gości oraz 0 użytkowników.