Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Nie idziemy jeszcze w odstawkę

Projekt dla Seniorów. „ Nie idziemy jeszcze w odstawkę” Te słowa były myślą przewodnią spotkania polskich i niemieckich Seniorów, zorganizowanego w Prenzlau w dniach 2-6 IX 2013 r. Miejscem spotkania był Ośrodek Uckerwelle, którego gospodarzem jest Wspólnota Interesów Kobiety i Rodziny. Spotkanie było możliwe dzięki pozyskaniu przez stronę niemiecką środków z funduszy unijnych. Miało na celu pokazanie ,że ludzie w wieku 50+ mogą twórczo pracować, o ile mają takie możliwości, a przede wszystkim jak aktywnie żyć na emeryturze, by szybko nie przejść „ w odstawkę”.

IMG 9564

Niemcy oferują Seniorom wiele form aktywnego wypoczynku, które są finansowo wspierane przez rząd i różne fundacje. Ogółem w projekcie uczestniczyło 30 osób. Stronę niemiecką reprezentowało 12-tu Seniorów, pochodzących z Prenzlau i okolic. Część z nich posługuje się językiem polskim, co pozwoliło na lepszą integrację grupy, szerszą wymianę doświadczeń i stworzenie miłej atmosfery. Z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Boninie i z instytucji współpracujących ze szkołą, wyjechało do Prenzlau 18 osób, w tym emerytowani pracownicy szkoły. Kierownik projektu Pani Kerstin Zablocki,zaplanowała na bazie Ośrodka Uckerwelle interesujący program, uwzględniający możliwości wiekowe uczestników. Jako Kierownik projektu, uzyskała nasze wysokie uznanie.

W trakcie realizacji projektu były wspólne zajęcia; wykonywania ozdób z filcowanej wełny, origamii i dekoracje świec stołowych. Z wielkim zapałem uczestniczyliśmy w ćwiczeniach ruchowych, tańcu grupowym, na kręgielni oraz w kąpielach solankowych w mieście Templin. W kuchni Burgerhaus obie grupy przygotowywały popularne polskie i niemieckie potrawy. Seniorzy z Bonina przygotowali pierogi z serem i owocami, a niemieccy regionalną zupę kartoflankę. Było przy tym wiele radości i zabawy. Podsumowaniem naszych umiejętności kulinarnych była konsumpcja przygotowanych potraw-wspólny obiad.

Wycieczka na wystawę ogrodniczą, urządzoną w parku miejskim w Prenzlau pod nazwą „ Zielona Radość” przysporzyła nam naprawdę wiele radości, z racji naszych zainteresowań. Większość z nas ma działki ogrodowe i kocha kwiaty oraz z tego powodu, że reprezentowaliśmy szkołę w Boninie, gdzie tradycje ogrodnicze są kultywowane od 42 lat, to jest od chwili utworzenia szkoły. Uczestnictwo w projekcie dla Seniorów spełniło zamierzony cel.

Uświadomiliśmy sobie że: " by życie na emeryturze nie było ciężarem, należy jeszcze podczas pracy zawodowej przygotowywać się psychicznie do tego, jakie formy spędzania czasu, po przejściu na zasłużony wypoczynek będą najlepsze dla naszego zdrowia psychicznego i fizycznego.

 

IMG 9556Dużo o tym rozmawialiśmy z Seniorami niemieckimi i między sobą. - 2 – " czas na emeryturze przebiega łatwiej, gdy tworzyć będziemy rówieśnicze grupy wiekowe(przy wsparciu rodzinnym) o podobnych zainteresowaniach. Potwierdzeniem tego był wspólnie i twórczo spędzony czas polskich i niemieckich Seniorów. " można z powodzeniem, w wieku emerytalnym uczyć się języka kraju partnera, by przełamywać bariery, jakie tkwią jeszcze w świadomości ludzi starszego pokolenia. " należy organizować się w grupy i poznawać osobliwości przyrodnicze i zabytki najbliższych okolic m.inn. w formie wycieczek rowerowych, angażując w to niezbyt wysokie środki finansowe. Wśród Seniorów niemieckich jest to popularna forma wypoczynku.

Projekt dla Seniorów, w którym uczestniczyliśmy w Prenzlau, jest wyrazem dobrej współpracy polsko-niemieckiej w strefie przygranicznej na rzecz ludzi starszych. Pozostawi wśród nas miłe wspomnienia na długie lata, w czym pomagać nam będą (odświeżać naszą pamięć) wykonane na tę okoliczność pamiątkowe fotografie. Opracowała: K.J.

 

IMG 9526

IMG 9683

IMG 9656

Odwiedza nas 14 gości oraz 0 użytkowników.