Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Konkurs na najpiękniejszy bochen chleba

 III miejsce Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa w Boninie w konkursie Na najpiękniejszy bochen chleba. 

Konkurs odbywał się w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie woj.łódzkie, w dniach 18-20 X 2013 r.

Celem konkursu było promowanie działań zawartych w założeniach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w zakresie środków spożywczych będących gwarantowanymi tradycyjnymi specjalnościami.

Było to spotkanie przy stole- wszystkich uczestników i zaproszonych gości łączył chleb.

GALERIA

W konkursie uczestniczyło 45 szkół rolniczych z Polski,dla których organem założycielskim i prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.Dla młodzieży była to promocja szkoły i siebie, wyzwalanie zainteresowań i uzdolnień oraz integracja z innymi szkołami.

Szkoła w Boninie przygotowała na konkurs kilka rodzajów chleba oraz ryby, co miało podkreślić nasze nadmorskie położenie. Morskim elementem dekoracyjnym dla tych produktów była wykonana przez uczniów barka-którą Bonin paradnie „wpłynął” na konkurs.

Pomysłodawczynią przygotowania artykułów i oprawy dekoracyjnej na konkurs była Pani Danuta Wronierska.W Zduńskiej Dąbrowie, w trakcie trwania konkursu uczestniczyli ponadto: Pani Anetta Cudak Wicedyrektor szkoły oraz uczniowie Dagmara Kumięga, Sandra Krawczuk, Kacper Krawczyk i Sebastian Kuczyński.

Duże zaangażowanie w przygotowanie eksponatów konkursowych znalazło uhonorowanie w postaci III-ego miejsca oraz nagród: tablicy interaktywnej dla szkoły oraz aparatów fotograficznych dla Pani Danuty Wronierskiej i czwórki wymienionych uczniów.

Do sukcesu szkoły w zajęciu wysokiej lokaty przyczynili się także inni nauczyciele a w szczególności: Orina Miłaszewska i Agnieszka Gostomczyk.

Produkty żywnościowe i dekoracje zaprezentowane podczas konkursu w Zduńskiej Dąbrowie,zostały następnie wystawione w Zespole Szkół w Boninie,celem zapoznania społeczności szkoły z bardzo dobrymi przykładami pracy twórczej uczniów i nauczycieli.

Odwiedza nas 71 gości oraz 0 użytkowników.