Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Szkolenia uczniów

Jednym z zadań wynikających z podpisanych umów o współpracy Zespołu Szkół w Boninie z instytucjami rolniczymi jest szkolenie uczniów w zakresie stosowanej pomocy państwa do produkcji rolnej i rozwoju obszarów wiejskich. Szkolenia mają na celu przekazanie uczniom informacji z jakich form dotacji -jako producenci- mogą korzystać w przyszłości i do jakich instytucji udać się po fachową wiedzę i doradztwo.

29 X 2013 roku dla uczniów klas III i IV naszej szkoły zostały przeprowadzone następujące szkolenia:

1. Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie " Aktualne zadania Agencji na rzecz interwencji na rynku rolnym" Szkolenie prowadzili Z-ca Dyrektora Pan Włodzimierz Różański i pracownicy sekcji informacji i promocji Pani Agnieszka Cieślicka oraz Pan Piotr Podobiński. ARR-zorganizowała w szkole wystawkę oraz przekazała uczniom aktualne materiały dotyczące działalności firmy.

2. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,Biuro Powiatowe w Koszalinie " Aktualne zadania Agencji na rzecz wspierania produkcji w gospodarstwach rolnych". Temat zaprezentowali: Kierownik-Pan Waldemar Smagieł i Z-ca Kierownika Pani Renata Borucka-Zahradnik. Zostały przekazane uczniom materiały dotyczące działalności ARiMR. Ogółem w szkoleniu uczestniczyło 70-ciu uczniów i nauczycieli. Zdobyta wiedza podczas szkoleń zostanie wykorzystana przez uczniów na lekcjach oraz w przyszłej pracy zawodowej.

DSCF5476

DSCF5483

Odwiedza nas 42 gości oraz 0 użytkowników.