Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Bankiet podsumowujący projekt "Młodzi Profesjonalni"

Wielkim  sukcesem zakończył się realizowany od dwóch lat w Zespole Szkół CKR w Boninie projekt „Młodzi Profesjonalni” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 18 grudnia 2013r odbyło się uroczyste podsumowanie projektu przygotowane w formie bankietu.Na uroczystość przybyli zaproszeni przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Koszalinie, Urzędu Pracy, jednostek rolniczych współpracujących ze szkołą, samorządu gminnego i regionalnych władz oświatowych, wójtowi gmin, przedsiębiorcy.Gościli też  dyrektorzy gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych powiatu koszalińskiego i miasta Koszalina.W miły nastrój wprowadzili zebranych gości gitarzyści z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych z Koszalina, wykonując popularne utwory gitarowe i kolędy w związku z nadchodzącymi świętami Bożego Narodzenia.

Galeria

Po części oficjalnej nastąpiła degustacja przygotowanych potraw, podawanych z wielka gracją przez kelnerów, rolę których przejęli uczniowie biorący udział w projekcie.Dekoracje stołu,  kompozycje kwiatowe oraz pokaz carvingu  wykonane także przez uczestników projektu, wzbudzały podziw gości i dodawały piękna uroczystości.Wszystkie umiejętności, uczniowie zdobyli na kursach, które stanowiły część integralna projektu i podkreślały jego główne założenia, że przy obecnej konkurencji rynku, uczestnicy projektu mają większą szansę na pracę w kraju i za granicą.W  trakcie projektu zmodernizowane zostały przyszkolne tereny zieleni. Został zaprojektowany i wykonany przez uczniów klasyczny ogród z trwałymi elementami ogrodowymi. Projekt przyczynił się, oprócz głównego celu, jakim jest nowoczesne kształceni uczniów do wzbogacenia bazy dydaktycznej i pozyskanie dodatkowych środków pozabudżetowych.

Zdobyta na kursach wiedza, , poszerzająca program nauczania z różnych przedmiotów, zostanie wykorzystana przez młodzież aktywnie i w przyszłości na lekcjach w szkole oraz przyszłej pracy zawodowej – uzmysławiać będzie nauczycielom i uczniom ideę projektu, że „Człowiek to najlepsza inwestycja”.

Odwiedza nas 69 gości oraz 0 użytkowników.