Zespół Szkół Centrum KształceniaRolniczego im. W Witosa w Boninie 

mail: szkola@zsbonin.pl | tel/fax (094) 342-28-92

Zagraniczna praktyka kluczem do sukcesu na rynku pracy

PROJEKT „NAUCZYCIEL ZAWODU W PRAKTYCE”

W związku z realizacją trzeciej edycji projektu „NAUCZYCIEL ZAWODU W PRAKTYCE” przesyłamy informacje na temat bezpłatnych szkoleń i staży.

Projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z woj. zachodniopomorskiego, kształcących w szkołach ponadgimnazjalnych
w następujących kierunkach:

1.       mechanicznych    -technik mechanik i pokrewne

2.        mechatronicznych   technik mechatronik i pokrewne

3.       elektrycznych  -technik elektryk i pokrewne

4.       elektronicznych - technik elektronik,

                           -technik telekomunikacji i pokrewne

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych oraz aktualizacja wiedzy praktycznej wśród nauczycieli oraz instruktorów podczas 10 dni staży w wybranych przedsiębiorstwach na terenie woj. zachodniopomorskiego

Każdy z uczestników, oprócz możliwości udziału w bezpłatnych szkoleniach i stażach, będzie miał możliwość skorzystania z takich bezpłatnych form wsparcia, jak: nocleg, zwrot kosztów dojazdu na szkolenia/staże, poczęstunek, obiad, materiały i pakiety szkoleniowe czy podręczniki.

Terminy zjazdów zajęć szkoleniowych  w III edycji:

I zjazd: 14-16.06.2013 r.,

II zjazd: 21-23.06.2013 r.,

W załączeniu maila formularz rekrutacyjny dla osób zainteresowanych udziałem w III edycji projektu.

Zachęcamy również do odwiedzenia strony internetowej www.wsie-projekty.eu/nauczycielzawodu – tam znajdują się wszelkie dodatkowe informacje, na bieżąco aktualizowane.

Również realizowany jest Projekt Nauczyciel w praktyce -pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach" II edycja. Skierowany jest on  bezpośrednio do 320 nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu z całego woj. zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego ze szkół zawodowych o kierunkach:

1.        ekonomicznych:

-  technik rachunkowości,

-  pracownik biurowy,

-  administracja,

-  ekonomista i pokrewne,

2.       informatycznych:

-  technik  informatyki i pokrewne,

3.      turystycznych:

-  technik hotelarstwa,

-  obsługi  ruchu turystycznego i pokrewne

4.       logistycznych:

-  technik logistyki i pokrewne.

Odwiedza nas 60 gości oraz 0 użytkowników.