ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie
ZESPÓŁ SZKÓŁ
CENTRUM KSZTAŁCENIA 
ROLNICZEGO
im. W.Witosa w Boninie

telefon:(94) 342-28-92 mail: szkola@zsbonin.pl

Z życia szkoły

WARSZTATY USPRAWNIAJĄCE PROCES UCZENIA SIĘ

W dniach 25 i 26 maja 2017 roku, dla uczniów klas Iw/r i Iż, odbyły się zajęcia warsztatowe usprawniające proces uczenia się. W ramach współpracy szkoły z Powiatową Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie zajęcia prowadziła Pani pedagog Krystyna Urbanik. Uczniowie mogli m.in. określić swoje preferencje wykorzystania zmysłów do zapamiętywania. Dowiedzieli się, że motywacja, czyli gotowość, chęć i zaangażowanie pomagają osiągnąć cel. Zbliżający się koniec roku szkolnego, to ostatni dzwonek do podjęcia aktywności do nauki. Zamierzony cel to promocja do klasy drugiej .

Chociaż każdy ma własne powody, dlaczego warto się uczyć, najważniejsze by nauka i wiedza dawała ogromną frajdę i satysfakcję oraz nakręcała do radości z kolejnych osiągnięć. Tego życzę wszystkim uczniom -pedagog szkolny.

IX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Ergonomii i Bezpieczeństwie Pracy w Rolnictwie - Etap Centralny

finalW dniu 20-04-2017. Odbył się finał IX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy O Ergonomii I Bezpieczeństwie Pracy W Rolnictwie na SGGW w Warszawie. Objętego honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela oraz patronatem Rektora SGGW w Warszawie JM prof.dr.hab. Wiesława Bielańskiego.

Organizatorami etapu centralnego konkursu są : Wydział Inżynierii Produkcji Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego , redakcja dwumiesięcznika ,,Magazyn Technologii Bezorkowych .Bez Pługa ‘’ ,Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi , Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.Naszą szkołę reprezentował uczeń Kl. III Zasadniczej Szkoły Zawodowej – Filip Barna. Zadaniem i rolą konkursu jest propagowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie . Udział brało 116 uczestników . Nasz uczeń zajął 9 miejsce. Gratulujemy!

Nauczycielem prowadzącym jest Dariusz Poborski.

Festiwal kulinarny - "Tradycja na talerzu"

festiwal

Pomysł na siebie

„Pomysł na siebie”

z Funduszami Europejskimi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie

Chcesz poznać swoje mocne strony, przygotować indywidualny plan działania, przygotować się do wejścia na rynek pracy, dowiedzieć się jak pozyskać fundusze europejskie, dofinansowani dla rolników.

Zapraszamy do nas na Dni Otwarte z Funduszami Europejskimi

Organizowanymi w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. W. Witosa w Boninie

18 maja 2017 roku.

Czytaj więcej: Pomysł na siebie

SUKCES UCZNIÓW NA XLI OKRĘGOWEJ OLIMPIADZIE WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI ROLNICZYCH

Dnia 21 kwietnia 2017 roku odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w Pyrzycach.

Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów w trzech blokach:

  • Mechanizacji rolnictwa
  • Produkcji zwierzęcej
  • Gastronomii

Olimpiada składała się z dwóch części: pisemnej oraz praktycznej. Zmagania trwały cały dzień a na wyniki czekaliśmy do wieczora, ale opłacało się. Nasi uczniowie zajęli nagradzane II i III miejsce w bloku produkcja zwierzęca. Uczeń klasy II Technikum Weterynaryjnego – Konrad Mielcarek zajął II miejsce i będzie reprezentował szkołę na rozgrywkach centralnych a uczennica klasy III Technikum Weterynaryjnego – Aleksandra Paszkiewicz zajęła III miejsce ( różnica wynosiła tylko 2 punkty). Uczniowie otrzymali nagrody i dyplomy a opiekun tej dwójki dyplom od organizatorów za przygotowanie uczniów do konkursu. Pozostali uczniowie chociaż nie zajęli nagradzanych miejsc również włożyli dużo pracy i starań w rozgrywki. Skowroński Marek z klasy III m zajął 7 miejsce w bloku mechanizacja rolnictwa a Alicja Korniluk z klasy IVż zajęła 26 miejsce w bloku gastronomia.

Dyplom - Aleksandra Paszkiewicz

Dyplom - Konrad Mielcarek

Gratulujemy osiągnięć i trzymamy kciuki w etapie centralnym za Konrada

konkurs1 konkurs2